Przetargi i zapytania ofertowe

Dostawa wraz z transportem sprzętu sportowego do Skarszewskiego Centrum Sportu 23 lutego, 2023

Dostarczenie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej 21 maja, 2021

Dostarczenie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej
elewatorowej dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach

Informacje o przetargu są pod adresem  https://gpk-skarszewy.ezamawiajacy.pl/pn/gpk-skarszewy/demand/notice/public/29192/details
 

Cpv
    34144431-8 Zamiatarki zasysające
    34921100-0 Zamiatarki drogowe
    34921200-1 Zamiatarki szosowe
    39713400-7 Maszyny do konserwowania podłóg
    39713410-0 Maszyny do czyszczenia podłóg
    42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
    66114000-2 Usługi leasingu finansowego

 

Dostarczenie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem 21 maja, 2021

Dostarczenie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z
osprzętem dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach


Informacje o przetargu są pod adresem https://gpk-skarszewy.ezamawiajacy.pl/pn/gpk-skarszewy/demand/notice/public/29126/details

Cpv
    16700000-2 Ciągniki
    16710000-5 Ciągniki rolnicze pedałowe
    16730000-1 Ciągniki trakcyjne
    22520000-1 Sprzęt do wytrawiania
    34390000-7 Akcesoria do ciągników
    66114000-2 Usługi leasingu finansowego

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 20 maja, 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Wersja nr 1


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2021 nr 2021/BZP 00059457/01/P

Pliki do pobrania

2021_BZP_00059457_01_P.pdf

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych 22 września, 2020

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych z zamontowaną śmieciarką w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o.o.

Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:  34142510-6
 

Pliki do pobrania

Ogloszenie_przetarg_GPK.docx
SIWZ___samochody_21.09.20.docx
Odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ.pdf
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Remont części wspólnych nieruchomości WM Dworcowa 25 16 września, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Dworcowa 25 – remont budynku mieszkalnego obejmujący malowanie klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00
 
 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
 

Pliki do pobrania

Zamowienie_publiczne_kl._sch_D_25.docx

Remont części wspólnych nieruchomości WM Dworcowa 10 11 września, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Dworcowa 10 – remont budynku mieszkalnego obejmujący remont dachu, kominów i klatek schodowych oraz wykonanie chodników w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta 
i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00
 
 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
CPV 45261910-6 Naprawa dachów
 

Pliki do pobrania

Zamowienie_publiczne_kl._sch_D_10.docx

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych z zamontowaną śmieciarką w formie leasingu operacyjnego 08 września, 2020

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych z zamontowaną śmieciarką w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o.o.
 
Główny kod CPV:  
66114000 - 2 Usługi leasingu
Dodatkowe kody CPV: 
34142510 - 6 Pojazdy do transportu odpadów.

 

Pliki do pobrania

Ogloszenie_nr_582591.docx
SIWZ___samochody_GPK_sp._z_o.o__1_.docx
Wyjasnienia_do_SIWZ.pdf
KMBT22220200916120727.pdf
ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA.pdf

Remont części wspólnych nieruchomości WM Dworcowa 12 i 16 28 sierpnia, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Dworcowa 12 i 16 – remont budynków mieszkalnych obejmujący malowanie klatki schodowej, wymianę drzwi oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

Pliki do pobrania

Zamowienie_publiczne_kl._sch_D_12_i_16.docx

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 15 lipca, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 – remont budynku gospodarczego obejmujący wymianę pokrycia dachowego, ułożenie chodników z kostki brukowej na podwórku, ocieplanie ścian budynku mieszkalnego z wykonaniem elewacji cienkowarstwowej oraz remont klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00
 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45261910-6 Naprawa dachów
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Pliki do pobrania

Zapytanie_ofertowe_Sw._Jana_5_.docx
PROTOKOL_SW._JANA5.doc

Remont części wspólnych nieruchomości WM Hallera 16 10 czerwca, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Hallera 16 – remont klatki schodowej, remont schodów ułożenie chodników z kostki brukowej na podwórku oraz wykonanie boksu śmietnikowego w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00
 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45261910-6 Naprawa dachów
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Pliki do pobrania

Zapytanie_ofertowe_Hallera_16.docx
protokol_WM_Hallera_16.pdf

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 03 czerwca, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 – remont budynku gospodarczego obejmujący wymianę pokrycia dachowego, ułożenie chodników z kostki brukowej na podwórku, ocieplanie ścian budynku mieszkalnego z wykonaniem elewacji cienkowarstwowej oraz remont klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00
 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45261910-6 Naprawa dachów
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Pliki do pobrania

Zapytanie_ofertowe_Sw._Jana_5.docx
PROTOKOL_z_postepowania_o_wartosci_do_30_000_00_euro_WM_sw.Jana_5.pdf
uniewaznienie_postepowania.docx

Remont części wspólnych nieruchomości WM Kościelna 12 26 maja, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Kościelna 12 –  ułożenie chodników z kostki brukowej na podwórku, naprawa śmietnika, ocieplanie ścian budynku mieszkalnego z wykonaniem elewacji cienkowarstwowej oraz remont klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00
 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45261910-6 Naprawa dachów
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
 
Wyniki zamówienia publicznego WM Kościelna 12 do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Zamowienie_publiczne_Koscielna_12.docx
ZP_K12.jpeg
ZP_K12p.jpeg
ZP_K12p1.jpeg
ZP_K12z.jpeg

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 15 maja, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 – remont budynku gospodarczego obejmujący wymianę pokrycia dachowego, ułożenie chodników z kostki brukowej na podwórku, ocieplanie ścian budynku mieszkalnego z wykonaniem elewacji cienkowarstwowej oraz remont klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
 
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45261910-6 Naprawa dachów
45443000-4 Roboty elewacyjne

Pliki do pobrania

Wspolnota_Mieszkaniowa_Sw_5_N.docx
Wspolnota_Mieszkaniowa_Sw_5_N__1_.docx

Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn 19 listopada, 2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Dostawę oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach

Pliki do pobrania

Ogloszenie_nr_624274.docx
Ogloszenie_nr_624274_N_2019.pdf
SIWZ___dostawa_paliwa.docx
SIWZ___dostawa_paliwa.pdf
zmiana_SIWZ.pdf
SIWZ___dostawa_paliwa_20.11.pdf
Otwarcie_ofert_paliwo.pdf
zawiadomienie_o_wyborze_oferty__1_.pdf

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę opału 04 września, 2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  zwraca się z zapytaniem ofertowym na sukcesywną dostawę opału w sezonie zimowym 2019/2020 obejmujący okres od października 2019 do maja 2020 . W załączeniu treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Pliki do pobrania

CCF_000072.pdf
zapytanie_ofertowe_opal.docx
odpowiedz_na_pytanie.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu ciężarowego typu śmieciarka 29 sierpnia, 2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w załączeniu przesyła zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu ciężarowego typu śmieciarka.

Pliki do pobrania

CCF_000015.pdf
zapytanie_ofertowe_samochod_2.docx
informacja_o_wyborze.pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Drogowców, Gdańskiej i Młyńskiej w Skarszewach 05 sierpnia, 2019

Termin składania ofert 12.08.2019r. do godz. 10.00 

Pliki do pobrania

POR.pdf
UMOWA_drogowcow.docx
zapytanie_drogowcow.docx
zatwierdzenie_opinie.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu siłowego i fitness zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z finansowaniem w postaci leasing 05 sierpnia, 2019

Zapytanie ofertowe na 15 rowerków spiningowych, maszynę na wewnętrzne i zewnętrzne części uda oraz ławeczkę do mięśni grzbietu. Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych (do dnia 12.08.2019 roku) do godziny 10.00 W załącznikach zapytanie ofertowe wraz z specyfikacją.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.odt
specyfikacja_sprzetu.odt

Zakup i dostawa pojemników 26 lutego, 2018

Zakup i dostawa 11 pojemników 1100 l oraz 2 pojemników 240 l w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_nr_2_pojemniki.docx

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów 26 lutego, 2018

Zapytanie ofertowe nr 1/PSZOK/2018 na zakup i dostawę 4 kontenerów KP 7 w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_1pszok2018.pdf
zapytanie_ofertowe_nr_1_kontenery.docx

Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 28 grudnia, 2017

Zapytanie ofertowe 1/PSZOK/2017 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu „Remontu budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_nr_1_pszok_inspektor.pdf

Remont budynku 18 grudnia, 2017

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
szczególy w załącznikach

Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

link do strony na BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10440

 

Pliki do pobrania

Informacja_art._86_ust._5__002_.doc
Ogloszenie_o_zamo__wieniu.pdf
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
SIWZ___PSZOK.pdf
wybo__r_wykonawcy.pdf
zal_nr_1___oferta.pdf
zal_nr_2___os__wiadczenie_wykl_.pdf
zal_nr_3___wykaz_robo__t.pdf
zal_nr_4___wzo__r_umowy.pdf
zal_nr_5___STWiOR.pdf

Przetarg na Dostawy oleju napędowego 30 listopada, 2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawy oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”

W załączeniu specyfikacja oraz informacja o ogłoszeniu.

 

link do BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10129

Pliki do pobrania

Ogloszenie_nr_625046.pdf
Ogloszenie_nr_500069123___zmiana_ogloszenia.docx
formularz_ofertowy.doc
Informacja_art._86_ust._5__002_(1).doc
odp_na_pytania2.doc
Specyfikacja_przetarg_paliwo.pdf
zawiadomienie_o_wyborze.pdf

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe 07 września, 2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Skarszewach ogłasza przetarg pn. : " Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe w formie leasingu operacyjnego na potrzbey Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o. o. " .

Wszlekie informacje znajdziecie Państwo poniżej w załącznikach do pobrania.

Pliki do pobrania

zawiadomienie_o_wyborze(1).pdf
Informacja_art._86_ust._5.pdf
Ogloszenie_nr_500027368.pdf
Przetarg___Hakowiec.pdf
Zal._2_info_wykonawcy_obowia__zku_podatkowym.pdf
Zal._3_os__wiadczenie_wykluczenie.pdf
Zal._4_grupa_kapitalowa.pdf
Zal._5_podwykonawcy.pdf
Zal._6_Zobowia__zanie.pdf
odp_na_pytania_3.pdf

Przetargi publiczne BIP