Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

następuję zmiana daty otwarcia PSZOKU z dnia 30.03.2024 na 23.03.2024r.

PSZOK BĘDZIE CZYNNY DNIA 23.03.2024 (SOBOTA) OD GODZ 8-13

Informacje ogólne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach.

Mieszkańcy posiadający ,,aktywną'' deklarację na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, mogą dostarczyć odpady BEZPŁATNIE w ramach Systemu zbiórki odpadów Gminy Skarszewy (Zbiórka nie obejmuje materiałów izolacyjnych np. styropian pobudowlany, wełna mineralna, odpady niebezpieczne np. baniaki po olejach silnikowych oraz części samochodowych).

 

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek 8:00 – 14:00

Wtorek 8:00 – 14:00

Środa 8:00 – 14:00

Czwartek 8:00 – 14:00

Piątek 8:00 – 13:00

Ostatnia sobota miesiąca 8:00 – 13:00

 

Dodatkowe dni pracy PSZOK (sobota)

Odpady będzie można przekazać wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę pod numerem telefonu (50) 734 146 406

Osoby bez środków ochrony osobistej oraz osoby, które nie umówily się telefonicznie nie będą obsługiwane.

 

UWAGA: Do dnia odwołania stanu epidemii obowiązuje szczególny reżim sanitarny. Zasady odbioru odpadów w PSZOK znajdują się tutaj http://www.gpk.skarszewy.pl/aktualnosci/26/Informacja-w-sprawie-PSZOK

Rodzaje odpadów

Mieszkańcy Gminy Skarszewy mogą do PSZOK przywieźć własnym transportem posegregowane odpady i pozostawić je nieodpłatnie. Przyjmowane są następujące odpady:

 • papier,
 • tekstylia i odzież,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • opony (do 4 szt. na rok na gospodarstwo domowe) po przekroczeniu limitu obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem,
 • odpady zielone (gałęzie, trawa, itp)
 • odpady poremontowe (do 1m3/rok na nieruchomość), po przekroczeniu limitu obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem.

 

Warunki formalne

Warunkiem oddania odpadów na PSZOK jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Skarszewy. Dokumentem takim może być:

 • dokument tożsamości z adresem zameldowania, lub
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty, potwierdzające prawo do nieruchomości.

 

Do PSZOK przyjmowane są wyłączenie odpady posegregowane.

 

Odpady z działalności gospodarczej

PSZOK przyjmuje tylko i wyłącznie odpady które nie powstały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do ewidencji odpadów i przekazywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie elektroniczny system ewidencji odpadów BDO. Podmioty prowadzące ewidencję odpadów, zobowiązane są do zarejestrowania się BDO w zakresie swojej działalności.

Brak wpisu do BDO uniemożliwi odbiór odpadów. Niemożliwe będzie także wystawianie i potwierdzanie KPO lub KPOK.  Papierowa Karta Przekazania odpadu nie obowiązuje od 1 stycznia 2020. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

 

Dokumenty do pobrania: