Cennik usług

 

Cennik usług obowiązuje od dnia 24.08.2020 r.

Podane ceny brutto

Usługa asenizacyjna (nieczystości ciekłe) *6

Na terenie miasta Skarszewy oraz miejscowości: Barka, Bączek, Bolesławowo,
Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Junkrowy, Kamierowo, Kamierowskie Piece,
Krabusin, Malary, Nygut, Obozin, Wałachowo, Więckowy, Wilcze Góry, Wilki, Wolny
Dwór, Zapowiednik

9 zł/m3 +
usługa
transportowa
160 zł/kurs

Na terenie miejscowości: Celmerostwo, Godziszewo, Jaroszewy, Jastrzębce,
Jastrzębie Skarszewskie, Koźmin, Marianka, Mirowo Duże, Nowe Gołębiewko, Nowy
Wiec, Pogódki, Przerębska Huta, Szczodrowo, Trzcianka, Zamkowa Góra
9 zł/m3 +
usługa
transportowa
230 zł/kurs

 

Usługa asenizacyjna (osady z przydomowych oczyszczalni ścieków) *6

Na terenie miasta Skarszewy oraz miejscowości: Barka, Bączek, Bolesławowo,
Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Junkrowy, Kamierowo, Kamierowskie Piece,
Krabusin, Malary, Nygut, Obozin, Wałachowo, Więckowy, Wilcze Góry, Wilki, Wolny
Dwór, Zapowiednik
150 zł/m3 +
usługa
transportowa
160 zł/kurs
Na terenie miejscowości: Celmerostwo, Godziszewo, Jaroszewy, Jastrzębce,
Jastrzębie Skarszewskie, Koźmin, Marianka, Mirowo Duże, Nowe Gołębiewko, Nowy
Wiec, Pogódki, Przerębska Huta, Szczodrowo, Trzcianka, Zamkowa Góra
150 zł/m3 +
usługa
transportowa
230 zł/kurs

 

Wynajem koparko - ładowarki 150,00zł / godzina

Sprzedaż worka typu BIG-BAG *4 45,00 zł / worek

Odbiór pojedynczych odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych*¹

Na terenie miasta Skarszewy bez wniesienia 65,00 zł / usługa
Na terenie miasta Skarszewy z wniesieniem 130,00 zł / usługa
Na terenie gminy Skarszewy bez wniesienia 91,00 zł / usługa
Na terenie gminy Skarszewy z wniesieniem 156,00 zł / usługa

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych –pojazd typu bus*¹

Na terenie miasta Skarszewy bez wniesienia 120,00 zł / usługa
Na terenie miasta Skarszewy z wniesieniem 186,00 zł / usługa
Na terenie gminy Skarszewy bez wniesienia 146,00 zł / usługa
Na terenie gminy Skarszewy z wniesieniem 212,00 zł / usługa
Utylizacja worek BIG BAG *5 250,00/ryczałt

 

Odbiór odpadów rozbiórkowych umieszczonych w worku typu BIG-BAG *²

Na terenie miasta Skarszewy 130,00 zł / usługa
Na terenie gminy Skarszewy 186,00 zł / usługa

 

Wynajem kontenera o pojemności 5m do 4 dni roboczych oraz odbiór*³ 518,00zł / usługa

Wynajem kontenera o pojemności 5m do 14 dni * 778,00 / usługa

usługowy odbiór pozostałych odpadów Wg wyceny