Ładowanie...

Jak segregować poprawnie odpady?

 

Wrzucamy

gazety, ksiązki, zeszyty, czasopisma, katalogi, ulotki teksturę, kartowy, torebki i opakowania papierowe,
zadrukowane kartki, papier szkolny, biurowy i pakowy,
kartony składam przed umieszczeniemn w worku

 

Nie wrzucamy

tapet papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego,
papieru powleczonego forlią, pieluch jednorazowych,
opakowań wielomateriałowych (tj. kartonów po napojach,
mleku i sokach)

 

Wrzucamy

plastikowe butelki po napojach, płynach, plastikowe nakrętki,
plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie palstikowe
po produktach spożywczych (np: pojemniki po jogurtach,
koszyczki po owocach, plastikowe pojemniki po jajkach),
pojemniki po kosmetykach i środkach czystości, opakowania
wielomateriałowe (np: kartony po napojach, mleku i sokach),
metalowe kapsle i zakrętki od słoików, puszki po żywności
i napojach, folię aluminiową

 

Nie wrzucamy

pojemników po olejach silnikowych oraz smarach, części
samochodowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach,s
opakowań pochodzenia medycznego, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD

 

Wrzucamy

butelki i słoiki po napojach i żywności bez kapsli i zakrętek,
szklane opakowania po kosmetykach

 

Nie wrzucamy

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego, zniczy z zawartością woski,
luster, szyb, żarówek, świetlówek, opakowań po lekach
i rozpuszczalnikach

 

Wrzucamy

odpady tzw. kuchenne frakcji stałęj powstałej w gospodarstwie
domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego),
takie jak: pozostałości potraw i produktów - resztki warzyw
i owoców tip,. odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji
ogródków oraz terenów zielonych, takich jak: trawa, chwasty,
liście, pozostałości po przecięciu drzew i krzewów itp. a także,
domowe - kwiaty cięte, doniczkowe itp.;

 

Nie wrzucamy

odchodów zwierzęch, kuchannej frakcji płynnej (zup, sosów),
popiołu, pampersów

 

Wrzucamy

odpady mineralne, popiół z pieców i kominków,
pieluchy jednorazowe, odpady higieniczne powstające
w gospodarstwie domowym, odpady pozostałe po segregacji

 

Nie wrzucamy

odpadów niezabezpieczonych, do których należy zaliczyć:
świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa,
oleje silnikowe, hydrauliczne, smary, filtry olejkowe,
paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa,
środki ochrony roślin, odpady medyczne, rozpuszczalniki, farby, lakiery, meble i i inne odpady wielogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady budowlane - rozbiórkowe i remontowe