Przetargi i zapytania ofertowe

Remont części wspólnych nieruchomości WM Kościelna 12 26 maja, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Kościelna 12 –  ułożenie chodników
z kostki brukowej na podwórku, naprawa śmietnika, ocieplanie ścian budynku mieszkalnego z wykonaniem elewacji cienkowarstwowej oraz remont klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Nr Umowy RPPM.08.01.02-22-0017/17-00

 

 

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45261910-6 Naprawa dachów

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

 

Pliki do pobrania

Zamowienie_publiczne_Koscielna_12.docx

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 15 maja, 2020

Remont części wspólnych nieruchomości WM Św. Jana 5 – remont budynku gospodarczego obejmujący wymianę pokrycia dachowego, ułożenie chodników z kostki brukowej na podwórku, ocieplanie ścian budynku mieszkalnego z wykonaniem elewacji cienkowarstwowej oraz remont klatki schodowej w ramach projektu pt. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
 
 
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45261910-6 Naprawa dachów
45443000-4 Roboty elewacyjne

Pliki do pobrania

Wspolnota_Mieszkaniowa_Sw_5_N.docx
Wspolnota_Mieszkaniowa_Sw_5_N__1_.docx

Dostawa oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn 19 listopada, 2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Dostawę oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach

Pliki do pobrania

Ogloszenie_nr_624274.docx
Ogloszenie_nr_624274_N_2019.pdf
SIWZ___dostawa_paliwa.docx
SIWZ___dostawa_paliwa.pdf
zmiana_SIWZ.pdf
SIWZ___dostawa_paliwa_20.11.pdf
Otwarcie_ofert_paliwo.pdf
zawiadomienie_o_wyborze_oferty__1_.pdf

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę opału 04 września, 2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  zwraca się z zapytaniem ofertowym na sukcesywną dostawę opału w sezonie zimowym 2019/2020 obejmujący okres od października 2019 do maja 2020 . W załączeniu treść zapytania oraz formularz ofertowy.

Pliki do pobrania

CCF_000072.pdf
zapytanie_ofertowe_opal.docx
odpowiedz_na_pytanie.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu ciężarowego typu śmieciarka 29 sierpnia, 2019

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w załączeniu przesyła zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu ciężarowego typu śmieciarka.

Pliki do pobrania

CCF_000015.pdf
zapytanie_ofertowe_samochod_2.docx
informacja_o_wyborze.pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Drogowców, Gdańskiej i Młyńskiej w Skarszewach 05 sierpnia, 2019

Termin składania ofert 12.08.2019r. do godz. 10.00 

Pliki do pobrania

POR.pdf
UMOWA_drogowcow.docx
zapytanie_drogowcow.docx
zatwierdzenie_opinie.pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu siłowego i fitness zgodnie z załączoną specyfikacją wraz z finansowaniem w postaci leasing 05 sierpnia, 2019

Zapytanie ofertowe na 15 rowerków spiningowych, maszynę na wewnętrzne i zewnętrzne części uda oraz ławeczkę do mięśni grzbietu. Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych (do dnia 12.08.2019 roku) do godziny 10.00 W załącznikach zapytanie ofertowe wraz z specyfikacją.

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe.odt
specyfikacja_sprzetu.odt

Zakup i dostawa pojemników 26 lutego, 2018

Zakup i dostawa 11 pojemników 1100 l oraz 2 pojemników 240 l w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_nr_2_pojemniki.docx

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów 26 lutego, 2018

Zapytanie ofertowe nr 1/PSZOK/2018 na zakup i dostawę 4 kontenerów KP 7 w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_1pszok2018.pdf
zapytanie_ofertowe_nr_1_kontenery.docx

Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 28 grudnia, 2017

Zapytanie ofertowe 1/PSZOK/2017 na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu „Remontu budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_nr_1_pszok_inspektor.pdf

Remon budynku 18 grudnia, 2017

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
szczególy w załącznikach

Remont budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

link do strony na BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10440

Pliki do pobrania

Informacja_art._86_ust._5__002_.doc
Ogloszenie_o_zamo__wieniu.pdf
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
SIWZ___PSZOK.pdf
wybo__r_wykonawcy.pdf
zal_nr_1___oferta.pdf
zal_nr_2___os__wiadczenie_wykl_.pdf
zal_nr_3___wykaz_robo__t.pdf
zal_nr_4___wzo__r_umowy.pdf
zal_nr_5___STWiOR.pdf

Przetarg na Dostawy oleju napędowego 30 listopada, 2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawy oleju napędowego do pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach”

W załączeniu specyfikacja oraz informacja o ogłoszeniu.

 

link do BIP → http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10129

Pliki do pobrania

Ogloszenie_nr_625046.pdf
Ogloszenie_nr_500069123___zmiana_ogloszenia.docx
formularz_ofertowy.doc
Informacja_art._86_ust._5__002_(1).doc
odp_na_pytania2.doc
Specyfikacja_przetarg_paliwo.pdf
zawiadomienie_o_wyborze.pdf

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe 07 września, 2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Skarszewach ogłasza przetarg pn. : " Zakup i dostawa samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe w formie leasingu operacyjnego na potrzbey Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skarszewach Sp. z o. o. " .

Wszlekie informacje znajdziecie Państwo poniżej w załącznikach do pobrania.

Pliki do pobrania

zawiadomienie_o_wyborze(1).pdf
Informacja_art._86_ust._5.pdf
Ogloszenie_nr_500027368.pdf
Przetarg___Hakowiec.pdf
Zal._2_info_wykonawcy_obowia__zku_podatkowym.pdf
Zal._3_os__wiadczenie_wykluczenie.pdf
Zal._4_grupa_kapitalowa.pdf
Zal._5_podwykonawcy.pdf
Zal._6_Zobowia__zanie.pdf
odp_na_pytania_3.pdf

Przetargi publiczne BIP