Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ds. komunalnych i ochrony środowiska

02 października, 2020

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. ds. komunalnych i ochrony środowiska - na umowę o pracę -w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie dokumentacji związanej z odpadami w tym obsługa BDO,
  2. Przygotowywanie sprawozdań środowiskowych,
  3. Prowadzenie pozostałej dokumentacji środowiskowej,
  4. Prowadzenie ewidencji kart drogowych pojazdów i ewidencji wydawania paliwa,
  5. Prowadzenie ewidencji i rejestru napraw i przeglądów sprzętu komunalnego, maszyn i urządzeń,
  6. Organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników społecznie użytecznych,
  7. Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi zlecaniami usług komunalnych.

 

Minimalne wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

- wykształcenie minimum średnie,

- doświadczenie w obsłudze BDO,

- znajomość przepisów środowiskowych oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Dodatkowym atutem będzie:

• wykształcenie wyższe kierunkowe,

• doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie komunalnym.

 

Wymagane dokumenty

• CV,

• list motywacyjny,

 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) można przesłać na adres mailowy gpk@skarszewy.pl lub złożyć w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy w terminie do 16.10.2020 r.

 

Pliki do pobrania

ogloszenie_specjalista_ds._komunalnych_i_ochrony_srodowiska.docx