Informacja dla właścicieli nieruchomości

18 maja, 2020

Od 01 czerwca 2020 roku właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy nie będą włączeni do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że na mocy art. 6 ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby te zobowiązane będą do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłości usługi odbioru odpadów Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przesyła wzór umowy. Osoby zainteresowane kontynuacją współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. proszone są o zgłoszenie się telefonicznie lub mailowo celem zawarcia umowy i dopełnienia formalności koniecznych do odbioru odpadów komunalnych.

 

Pliki do pobrania

umowa_na_odbior_i_utylizacje_odpadow_od_wlascicieli_nieruchomosci_niezamieszkalych.docx
cennik.docx