Główny Inspektor Sanitarny - komunikat

15 maja, 2020

Główny Inspektor Sanitarny wydał pierwsze szczegółowe wytyczne na czas pandemii, dotyczące utrzymania nieruchomości wielolokalowych.
 
Zgodnie z doniesieniami Rzeczpospolitej, w wytycznych GIS powołuje się na art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wynika z niego, że właściciel, posiadacz lub zarządzający ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. Obejmuje to m.in. odkażanie klatek schodowych i wind na terenie spółdzielni mieszkaniowej.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, GPK Sp. z o.o. oferuje profesjonalne dezynfekowanie obiektów przy wykorzystaniu zamgławiaczy i bezpiecznych dla ludzi środków biobójczych. Aerozol dezynfekujący osiada na powierzchniach trudno dostępnych i zmniejsza liczbę drobnoustrojów w powietrzu.
 
Osoby zainteresowane usługą dezynfekcji proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej GPK Sp. z o.o.
 
Pozdrawiam
dr Agnieszka Trzcińska
Prezes Zarządu
 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 6,
83-250 Skarszewy
tel. 58 588 06 92