Wolne stanowisko pracy

29 lipca, 2017

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Skarszewach zatrudni pracownika
na stanowisko kierowca kat. C.

Podania i CV można składać osobiście w naszym biurze tj. ul. Gdańska 6 83-250 Skarszewy bądź drogą mailową na adres: gpk@skarszewy.pl .

Zakres obowiązków :

 • Prowadzenie pojazdów lub zespołu pojazdów.
 • Załadowuje i rozładowuje oraz nadzoruje załadunek i wyładunek.
 • Pełni nadzór oraz sprawuje pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym z pojazdu.
 • Wykonuje czynności spedycyjne.
 • Prowadzi obsługę codzienną pojazdów i przyczep.
 • Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
 • Prowadzi niezbędne formalności administracyjne.
 • Utrzymuje pojazdy w czystości.
 • Załadunek odpadów stałych.
 • Rozładunek pojazdów służących do odbioru odpadów
 • Przestrzegania przepisów bhp oraz regulaminu pracy Przedsiębiorstwa
 • Uporządkowanie miejsc odbioru odpadów
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego
 • Dbanie o stan techniczny powierzonych mu pojazdów do wykonania prac.
   

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 734-150-271.